kramářská píseň Smutný příběh

016

Obrázek 16 z 16

16. Teď si můžem povážit, co lakomnost umí, kdo se chce spoléhati na jinšího jmění; rač boha neustále o pomoc žádejme, svatou pannu Barboru, Krista Spasitele.