Včela a mouchy

img_8998


Etiketa na med s bajkou „Včela a mouchy“ Ivana Andrejeviče Krylova vznikla jako dárek pro medaře a medany.
Scan 9